PAPARAN SEPENUHNYA BLOG...

PAPARAN SEPENUHNYA BLOG...

Mudah je...

Langkahnya....

- Ambil view my complete profile
- Disini ada pautan my blog... Moga menjadi manfaat kita bersama.. Insyallah.. Amin Ya Robb!!!
- Untuk kembali ke blog asal klik aje view my complete profile
- Selamat melayari

p/s:Jangan lupa tandatangan di BUKU PELAWAT.TQ...

Tuesday, May 22, 2012

KEMATIAN

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM...

FASAL A- KEMATIAN :


BAB 9 - KEMATIAN ITU KIFARAH BAGI UMAT ISLAM.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah saw telah bersabda "Kematian adalah kifarah bagi setiap muslim". Hadis ini juga dikatakan oleh al Qadli Abu Bakar ibnu Arabi didalam kitabnya "Siraj al Muridin", beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah sahih sekaligus hasan.


KETERANGAN:

Sesungguhnya kematian itu adalah merupakan kifarah bagi segala penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh seseorang muslim semasa menderita terlantar kerana sakit dipembaringan dan kemudiannya membawa maut. Dalam hadis riwayat Muslim bahawa Rasulullah telah bersabda "Setiap orang muslim yang ditimpa penderitaan berupa sakit dan lain-lainnya, nescaya kerananya Allah akan menurunkan dosa kejahatan-kejahatan itu seperti pokok yang menguggurkan daun-daunnya ". Dari kitab 'Al Muwatha' iaitu sebuah riwayat dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah bersabda " Barangsiapa yang dikehendaki Allah baik, Allah akan mendugainya".
Kemudian dalam sebuah hadis ma'tsur, Allah swt telah berfirman "Sesungguhnya Aku tidak mengeluarkan seseorang dari dunia sedang aku ingin mengasihinya, sebelum Aku cukupkan padanya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, dengan sakit ditubuhnya, musibah yang menimpa keluarga dan anaknya, kesusahan hidup, kesempitan rezekinya sehingga kepada hal-hal yang kecil. Apabila masih ada sisa dosanya, aku akan memberatkannya dengan kematian, sampai akhirnya ia datang kepada Ku seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya". Dikatakan oleh penulis kitab 'Syarah ash Shudur' dimukasurat 28. Didalam sanadnya terkandung nama 'ad Dairuni', nama seorang perawi yang dicurigai kerana selalu berdusta.
Berbeza keadaannya dengan mereka-mereka yang tidak dicintai dan tidak mendapat redha Allah, seperti yang telah disebukkan didalam sebuah riwayat yang menyatakan, Allah swt telah berfirman "Demi Keperkasaan dan Keagungan Ku, Aku tidak mengeluarkan dari dunia seorang hamba yang ingin Aku seksa, sampai Aku memenuhi setiap kebajikan yang pernah dilakukannya dengan kesehatan tubuhnya, kelapangan pada rezekinya, kesenangan dalam hidupnya dan rasa tenang didadanya, sampai hal-hal yang kecil sekali. Jika masih ada sisa kebaikkannya, aku akan permudahkan kematiannya, sampai akhirnya dia datang kepada Ku tampa mempunyai sebarang kebajikan sedikit pun yang dapat ditebus dari Neraka " Hadis sanad ini juga dibentangkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih seperti yang telah diperkatakan oleh Abul Hasan ibnul Hishar dari Ubid bin Khalid as Salmi, salah seorang sahabat Nabi, bahawa Rasulullah bersebda "Kematian mengejut adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir ". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud secara mursal.
Diriwayatkan oleh at Tarmidzi didalam hadis daaif dari Aisyah ra bahawa ia berkata "Sesunggunnya kematian mengejut itu adalah kesenangan bagi orang mukmin tetapi hikuman yang menyedihkan bagi orang kafir". Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa sesungguhnya Nabi Allah Daud as telah meninggal pada hari Sabtu secara mengejut. Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam budak Saidina Umar al Khatab bahawa ia berkata "Jika sesorang mukmin yang masih mempunyai sisa dosa yang belum mencukupi pada amalannya, Allah swt akan memberatkan Shakaratulmaut. Kesakitan yang dashyat itu akan mencapaikan darjatnya disyurga. Jika orang kafir melakukan kebajikan didunia, Allah akan permudahkan kematiannya untuk melunaskan balasan kebajikan yang telah dilakukan itu, kemudian ia kembali ke Neraka ". Hadis ini juga telah diperkatakan oleh Abu Muhamad @ Abdul Haq.
Telah diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari hadis al A'masy dari Ibrahim dari al Qamah dari Abdullah bahawa Rasullah saw telah bersabda "Nyawa orang mukmin itu keluar dengan melompat dan nyawa orang kafir itu keluar seperti keluarnya seekor keldai.Sesungguhnya seorang mukmin yang melakukan kesalahan (dosa) lalu kerananya ia diperberatkan pada saat kematian, nescaya kesalahan (dosa) itu akan lebur olehnya. Seorang kafir yang melakukan kebajikan akan dipermudah kematiannya sebagai balasan atas kebajikian itu". Telah diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dan Ahmad, sesungguhnya Abu Darda pernah berkata "Aku menyukai kematian kerana aku rindu kepada Tuhanku. Aku menyukai sakit untuk menghapuskan kesalahanku. Aku sukakan kemiskinan untuk tawadu' kepada Tuhanku yang Mahaperkasa dan Mahaagung".


BAB 10 - MATI DALAM BERBAIK SANGKA DAN TAKUT PADA ALLAH SWT ;

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahawa tiga hari sebelum Rasulullah saw wafat, Baginda telah bersabda "Janganlah salah seorang dari kamu meninggal dunia kecuali didalam keadaan sedang berbaik sangka kepada Allah". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini turut diriwayatkan oleh Abu Dunya dalam kitabnya 'Husnu azh Zhan Billah', beliau menambah "...susungguhnya ada satu kaum yang dibinasakan Allah kerana buruk sangka kepada Allah. Maka Allah yang Maha memberkati dan Mahaluhur berfirman kepada mereka didalam surah Fuhsilat ayat 23 yang mafhumnya :
"...dan yang demikian itu adalah perasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu tergolong diantara orang-orang yang rugi ".
Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Anas bahawa Nabi swt pernah menziarihi seorang pemuda yang sedang dalam keadaan Nazak, Baginda bertanya 'Bagaimana perasaanmu ? '. Ia menjawab " Selain berharap kepada Allah, aku juga mengkhawatiri dosa-dosaku". Lalu Rasulullah bersabda " Jika dalam hati seorang hamba yang mukmin ada dua perasaan seperti itu, Allah tentu akan mengkhabulkan harapannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya". Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh at Tarmidzi yang mengatakan hadis ini hasan sekaliarong gharib. Juga diriwayatkan oleh Tasbit dari Nabi saw secara mursal.
At Tarmidzi dalam kitabnya 'An Nawadir al Ushul' dasar ke 86 mengatakan bahawa ia mendengar dari Yahya bin Habib dari Ady dari Basyar al Mufdhal dari Auf bahawa al Hasan berkata 'Aku pernah dengar Rasulullah bersabda', "Tuhanmu Yang Mahaperkasa dan Mahaagung berfirman", " Aku tidak menghimpunkan pada hamba Ku dua ketakutan sekaliarong dan tidak menghimpunkan dua rasa bebas sekaliarong. Barang siapa yang takut pada Ku didunia, Aku akan beri kebebasan diakhirat. Barang siapa yan merasa bebas dari Ku semasa didunia, Aku akan membuatnya rasa takut diakhirat ".
Bersumber dari Abu Bakar bin Sabiq al Umawi dari Abu Malik al Janbi dari Jaubir dari adh- Dhahhak dari Ibnu Abbas dan dari Rasulullah saw menyentuh berkenaan munajat Nabi Musa as, Allah swt berfirman " Wahai Musa...sesungguhnya setiap hamba Ku yang bertemu Aku pada hari kiamat nanti pasti akan Aku periksa apa yang ada padanya kecuali dua sifat wira'i (Ketakutan dan malu). Aku merasa malu kepada mereka, memberi tangguh kepada mereka, memuliakan mereka dan memasukkan mereka kedalam syurga tampa hisab ". Lalu Rasulullah bersabda lagi "Barangsiapa yang merasa malu kepada Allah didunia dari apa yang telah dilakukannya. Allah pun merasa malu untuk memeriksa dan menyoalnya. Tidak mungkin terkumpul dua rasa malu sekaliarong padanya, sebagaimana juga tidak mungkin terkumpul dua rasa takut sekaliarong padanya ".


KETERANGAN:

Perasaan berbaik sangka terhadap Allah seharusnya lebih kuat semasa seseorang hampir meninggal dunia daripada sewaktu ia sihat. Sebagai ganjarannya Allah telah berjanji akan mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi orang-orang yang berada disekelilingnya sewaktu nazak, harus selalu mengingatkannya supaya dia masuk dalam firman Allah "Aku tergantung bagaimana sangkaan hamba Ku kepada Ku, bolehlah ia menyangka Aku sesuka hatinya". Demikian yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim.
Dari sebuah hadis daaif yang telah diriwayatkan oleh al Khathib didalam 'Tarikh Baghdad' - (1/396) dan dari riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda "Janganlah salah seorang dari kamu meninggal dunia kecuali sedang berbaik sangka kepada Alllah kerana berbaik sangka kepada Allah itu adalah harga syurga ". Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa ia berkata "Tiang dan tujuan utama agama ialah untuk berbaik sangka kepada Allah. Barangsiapa diantara kamu meninggal dunia sedang kamu berbaik sangka kepada Allah, ia akan masuk syurga dengan perasaan lega." Abdullah bin Mas'ud menyatakan "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, seseorang yang mahu berbaik sangka kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan sangkaan yang sama kepadanya. Hal itu kerana segala kebijikan ada ditangan Nya ". Mengambil berita dari Sufyan, Ibnu Mubarak mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata " Apabila kamu melihat seseorang hendak meninggal dunia, buatlah ia gembira supaya ia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berbaik sangka kepada Nya ". Apabila mereka didalam keadaan sihat dan hidup, maka takut-takutkanlah mereka (memberi peringatan dan kesedaran). Kata al Fudhail "Dalam keadaan sihat seorang hamba lebih baik takut daripada berharap. Tetapi semasa hendak meninggal dunia, berharap itu lebih baik dari takut ".
Diriwayatkan oleh Ibnul Abu Dunya dari Yahya bin Abdullah al Bashri dari Sawar bin Abdullah dari al Mu'tamir bahawa ia berkata " Ketika ayahku hendak meninggal dunia ia berkata kepadaku, "Wahai Mu'tamir... ceritakan kepadaku pekara-pekara yang ringan dan menyenangkan supaya nanti aku bertemu Allah dalam keadaan bersangka baik kepadaNya ". Diriwayatkan oleh Amr bin Muhammad an Naqid dari Khalaf bin Khalifah dari Husain dari Ibrahim bahawa ia berkata "Orang-orang salaf gemar sekali memberitahukan amal-amal kebijikan seseorang yang hendak meninggal dunia supaya ia boleh berbaik sangka kepada Allah yang Mahaperkasa dan Mahaagung ". Tsabit al Banani bercerita "Ada seorang pemuda yang terkenal sangat nakal sehingga selalu membuat Ibunya merasa malu. Sewaktu hendak meninggal dunia, Ibunya dengan penuh kasih sayang menghampirinya dan berkata, 'Anakku, aku selalu mengingatkan mu bahawa kamu pasti akan menemui ajalmu seperti ini'. Ia menjawab ' Wahai ibu.. sesungguhnya aku punya Tuhan yang sangat dermawan dan baik. Hari ini aku masih boleh berharap, mudah-mudahan Dia tidak lokek atas kebaikkan Nya padaku." Akhirnya anak itu dikasihi oleh Allah berkat berperasangka baik kepada Allah ".
Pasa suatu hari, Amr bin Dzar sedang duduk bersama-sama dua sahabatnya Ibnu Abu Daud dan Abu Hanifah, ia berkata "Ya Allah.. takkanlah Engkau hendak menyeksa kami, sedangkan diperut kami ada tauhid ?. Aku tidak pernah melihat Engkau melakukan seperti itu. Ya Allah.. ampunkanlah orang yang selalu bersifat seperti para tukang sihir Firaun pada saat Engkau mengampuni mereka kerana mereka mengatakan (yang terdapat dalam Quran, firman Allah didalam surah asy Syu'ara ayat 47)..."Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam".
Kemudian diceritakan pula oleh ath Thabari, katanya "Dikatakan Nabi Allah Yahya bin Zakaria apabila bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam as ia bermuka masam, Nabi Isa berusaha membuat ia tersenyum tapi tak menjadi lalu Baginda pun bertanya "kenapa bermasam muka?" Nabi Yahya as menjawab "Kerana setiap kali bertemu denganmu, kamu sentiasa tersenyum seolah-olah kamu telah merasa bebas didunia ini ". Kemudian Allah mewahyukan kepada mereka berdua "Sesungguhnya diantara kamu berdua, yang paling Aku cintai ialah yang paling berperasangka baik terhadap Ku". Demikianlah yang diberitakan oleh Israeliayat (sebuah manuskrip kaum Israel).
Telah diriwayatkan oleh Baihaqi dan Abdurazaq bahawa Zaid bin Aslam mengatakan "Pada hari kiamat kelak, seseorang yang dihadapkan kepada Allah, lalu Allah berfirman kepada Malaikat, "bawa orang ini pergi ke Neraka" Ia bertanya "Wahai Tuhan, bagaimana dengan solat dan puasaku". Allah berfirman "Hari ini Aku memutuskan rahmat Ku, sebagaimana kamu memutuskan hamba-hamba Ku dari rahmat Ku". Allah telah berfirman didalam surah al Hijr ayat 56 yang mafhumnya ;
"Ibrahin berkata ' Tiada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang telah sesat ".
Permasaalah ini akan dihuraikan didalam bab yang lain nanti dalam Fasal B : Kiamat.


BAB 11 - TALQIN KALIMAH 'LAILLAHAILLALLAH'.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al Khudri bahawa Rasulullah telah bersabda "Talqinkan orang-orang yang telah mati diantara kamu dengan kalimah Laillahaillallah". Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dari Zaid bin Aslam dari Saidina Othman ibnu Affan ra bahawa Rasulullah saw bersabda " Apabila sesorang sedang menghadapi ajal kematiannya, talqinkan ia dengan kalimah Laillahaillallah. Kerana setiap hamba yang pada akhir hidupnya membaca kalimah tersebut nescaya pekara itu merupakan bekalan menuju ke Syurga ". Dalam riwayat Abdurazaq dan Ibnu Abu Syaibah, Saidina Umar al Khathab ra berkata, "Saksikanlah orang-orang yang hendak meninggal dunia diantara kalian dan talqinlah mereka dengan kalimah Laillahaillallah serta ingatkanlah mereka kerana mereka boleh melihat apa yang tidak dapat kamu lihat (dikala itu)".
Telah diriwayatkan sebuah hadis gharib oleh Abu Nu'aim dari Makhul dari Ismail bin Ayyasy bin Abu Mua'dz @ Utbah bin Humaid dari Watsilah ibnu Asqa' bahawa Nabi saw bersabda "Saksikanlah orang-orang yang hendak meninggal dunia diantara kamu, mintalah mereka membaca kalimah Laillahaillallah dan berilah kabar gembira dengan syurga, kerana orang yang bijaksana sekalipun akan bingung pada saat itu, syaitan sangat dekat dengan manusia. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan Nya, pandangan mata Malaikat Maut itu lebih dahsyat sakitnya daripada 1000 kali libasan pedang dan demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Nya, tidaklah keluar nyawa sesorang hamba dari dunia sehingga ia merasakan kesakitan pada sekujur tubuhnya."


KETERANGAN:

Menurut Ijma Ulama-ulama ASWJ, membacakan kalimah Talqin itu hukumnya Sunat Ma'taur (sunat yang sangat perlu) kerena seriusnya Rasulullah dan para Sahabat-sahabat baginda memerintahkan akan perlaksanaannya kepada umat Islam semua bahkan sekarang telah menjadi budaya Umat Islam sebelah sini mengamalkannya. Ia adalah kerana untuk menjadikan kalimah terakhir yang diucapkannya ialah Laillahaillallah (tiada Tuhan selain Allah) supaya dia mendapat kebahagiaan diakhirat dan juga supaya ia termasuk golonggan yang disebut oleh Nabi saw dengan sabda "Barangsiapa yang menucapkan kalimah terakhir dengan Laillahaillallah, maka ia masuk syurga". Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal yang dinilai sebagai hadis sahih oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq. Hendaklah orang yang sedang menghadapi ajal itu sentiasa diingatkan sesuatu kalimah yang dapat menhalau Syaitan dan Iblis yang ingin membatalkan akidahnya.
Apabila orang yang sedang menghadapi ajal atau sedang nazak tersebut sudah membaca kalimah talqin atau shadatai yang diajarkan kepadanya SEKALI, janganlah ia digesa lagi untuk mengulangi berkali-kali membacakannya kerana mengurangkan tekanan kepadanya yang tentunya sedang gelisah disaat itu. Menurut Ulama ia sudah memadai dengan satu ucapan sahaja dan jangan digesa dan diasak berulang-ulang kali kerana ia mambinggungkannya. Cukup hanya dengan sekali ucapan sahaja dan kamu bercerita kehebatan syurga serta nama-nama agung Allah dengan keindahan supaya mendatangkan ketenangan dan sangkaan baik terhadap Allah swt. Menurut Ibnu Mubarak yang mengatakan "Talqinlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimah Laillahaillallah. Dan jika ia telah mengucapkannya maka biarkanlah dia ". Hadis ini telah dikemukakan oleh al Baghawi dalam 'Syarah as Sunnah' dihalaman (v/296).
Menurut pendapat Abu Muhammad @ Abdul Haq "Jika ia terus didesak untuk mengucapkan kalimah tersebut, padahal ia telah pun mengucapkannya, dikuatiri akan membuatkannya merasa gelisah lalu peluang ini akan dimanafaatkan oleh syaitan hingga menyebabkan ia akan mendapat 'sa'ul khatimah' (kesudahan yang buruk) pula". Demikianlah yang diarahkan oleh Ibnu Mubarak untuk diperhatikan. Berkata al Hasan "Ibnu Mubarak pernah berpesan kepadaku "Talqinlah aku dan jangan kamu ulang-ulangi kecuali aku sudah berbicara hal yang lain". Tujuan bertalqin itu ialah supaya seseorang yang hendak meninggal dunia itu hatinya hanya ingat Allah sahaja. Jadi masaalah sebenar ialah berpusat kepada HATI. Hati yang ingat Allahlah yang dititikberatkan kerana amalan itulah yang membawa keselamatan. Selanjutnya akan dibentangkan kemudian.
Pendapat lain ialah talqin boleh juga dengan cara membacakan hadis-hadis yang berkaitan akan pekara ini supaya ia faham tuntuan sunah Nabi keatasnya. Sebagai contoh jika orang yang hendak meninggal itu merupakan seorang Ulama besar, Imam, Khadi yang telah faham kedudukan Talqin itu, kita cuma mengingatkannya sahaja. Seperti yang telah diceritakan oleh Abu Nu'aim seperti berikut, " Pada waktu itu Abu Zara'ah sedang menghadapi ajal yang ditemani oleh Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, al Munzdir bin Syadzan dan beberapa ulama lain lagi. Mereka berkata berkenaan hadis tentang Talqin dan mereka berharap Abu Zara'ah masih hidup dan mendengarkannya. Mereka berkata 'kawan-kawan mari kita saling mengingatkan hadis berkenaan talqin'. Muhammad bin Salamah memulakan bicara "Aku mendengar dari Adh Dhahhak bin Mukhlidm dari Abu Ashim dari Abdul Humaid bin Jaafar dari Shaleh bin Abu Gharib"...sampai disitu mereka semua pun terdiam. Tiba-tiba dengan suara yang berat Abu Zara'ah pun berkata ' Aku pernah mendengar dari Abu Ashim dari Abdul Humaid bin Jaafar dari Shaleh bin Abu Gharib dari Katsir bin Marrat al Hadhrami dan dari Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah saw bersabda "Barangsiapa yang terakhir kali dalam hidupnya mengucapkan kalimah Laillahaillallah, maka ia masuk syurga." Didalam satu riwayat yang lain menyebutkan '...Allah mengharamkan ia masuk neraka ." Habis sahaja dia membaca hadis-hadis itu, Abu Zara'ah pun pulang kerahmatullah. Semoga rohnya dirahmati Allah swt.
Menurut cerita daripada Abdullah bin Stabramah katanya "Suatu hari aku bersama dengan Amir asy Syu'ib, kami melawat orang sakit yang sudah sangat dekat ajalnya. Kami dapati ada seorang yang sedang menalqinkannya supaya ia membaca kalimah Laillahaillallah dengan diulang-ulang . Maka asy Syu"ib pun menghampiri orang itu dan berkata "Tolong kesiani dia". Tiba-tiba orang yang sakit itu bangkit seraya berkata "Samaada kamu talqinkan aku atau tidak, aku tidak pernah meninggalkan kalimah takwa itu, Allah berfirman "Allah mewajibkan kepada mereka kalimah takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan memilikinya". (Surah al Fath ayat 26.), melihat keadaan itu asy Syu'ib pun berkata "Segala puji bagi Allah yang berkenan menyelamatkan sahabat kita ini ." Telah juga diceritakan bahawa ketika al Junaid sedang menghadapi maut telah diminta untuk mengucap shadah tetapi telah dijawab olehnya "Aku belum lupa dan aku akan terus ingat".
Mejoriti pendapat Ulama mengatakan adalah amat perlu diingatkan kalimah shadatai ini walaupun orang itu dalam keadaan sedar ataupun sangat faham dan maklum. Telah diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Nu'aim dari Makhul dari Watsilah ibnu Asqa' bahawa Nabi saw bersabda "Hadirlah pada orang yang hendak meninggal dunia dan mengingatkannya kembali kepada kalimah shadatai Laillahaillallah. Berikan mereka kabar gembira dengan syurga kerana pada keadaan hampir maut itu orang bijaksana baik lelaki mahupun wanita akan kebingungan dan syaitan sangat dekat dengannya. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, pandangan malaikat maut itu lebih dahsyat dari libasan 1000 pedang. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, setiap nyawa seorang hamba yang keluar dari dunia ini akan merasakan kesakitan pada sekujur tubunya."
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah telah bersabda "Malaikat naut menghampiri seseorang dan akan melihat kedalam hati orang itu, jika tidak ditemui apa-apa maka dia akan memeriksa janggut dan didapati hujung lidah orang itu sedang bergerak mengucapkan kalimah Laillahaillallah. Ia kemudiannya diampunkan berkat kalimah agung itu".BAB 12 - ADAB MENUNGGU ORANG NAZAK DAN SUDAH MENINGGAL.


Dari riwayat Muslim dari Umum Salamah bahawa Rasullah saw bersabda "Apabila kamu menziarahi orang nazak atau melihat mayat maka katakan perkataan yang baik kerana malaikat memerhati apa yang kamu katakan" Umum Salamah berkata "Sewaktu Abu Salamah meninggal dunia, lantas aku menemui Rasulullah. Aku katakan, 'Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia'. Baginda bersabda 'Bacalah doa, Ya Allah ampunkanlah aku dan dia serta berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya', dan Allah berkenan doa ku dan memberi yang lebih baik darinya iaitu Rasulullah sendiri." Diceritakan lagi oleh Umum Salamah, " Rasulullah segera mendatangi Abu Salamah yang sudah menjadi mayat. Melihat matanya yang masih terbuka, beliau lalu menutupkannya dan bersabda "Sesungguhnya ketika nyawanya dicabut ia diikuti dengan pandangan mata". Mendengar beberapa keluarga Abu Salamah yang berteriak, menangis dan meraung meronta-ronta dengan segala hirok- pikok, Baginda pun bersabda "Janganlah kamu mendoakan yang buruk pada diri kamu sendiri kerana malaikat akan berserta mendoakan apa saja yang kamu katakan dikala itu ". Seterusnya Rasulullah pun berdoa " Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah, angkatlah darjatnya diantara orang-orang yang memperolehi petunjuk, berikanlah padanya ganti diantara orang-orang yang lalu, ampunlah kami dan dia... Wahai Tuhan semasta alam, lapangkanlah kuburnya dan berikanlah cahaya didalamnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, at Tarmidzi dan Abu Daud.


KETERANGAN;

Menurut pendapat Ulama ASWJ, jika dilihat dari hadis-hadis diatas adalah benar Rasulullah dan semua para Sahabatnya menetikberatkan soal membantu dan mengingatkan mereka yang didalam kepayahan diambang shakaratulmaut untuk mengucapkan shadatai Laillahaillallah sebelum mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Ia adalah kerana untuk meletakkan mereka mendapat husnul khatimah (kesudahan yang baik) dan mendapat balasan yang baik disisi Allah swt kelak. Menurut para ulama itu lagi, sabda Nabi saw iaitu "Apabila kamu menziarahi orang yang nazak atau melawat jenazah, maka katakan perkataan yang baik-baik.." itu adalah merupakan satu peringatan keras dan merupakan pengajaran kepada kita untuk melakukannya apabila menziarahi orang yang tenat nazak atau melawat jenazah. Didalam hadis itu juga melarang keras kepada umat Islam supaya jangan bercakap-cakap pekara yang bukan-bukan atau berbual-bual kosong tambahan pula daripada perkatan-perkatan mengumpat, membuka aib orang yang telah mati, bercerita pekara buruk, memaki hamun atau menyumpah seranah orang yang telah mati itu. Kerana pada waktu itu ramai para malaikat yang juga hadir dan mendoakan semua perkatan-perkatan yang mereka sebutkan. oleh itu janganlah kamu berbuat pekara-pekara yang tidak baik diwaktu itu. Itulah sebabnya ulama-ulama menganjurkan supaya diundang mereka yang faham dan arif atau orang-orang soleh semasa seseorang didalam keadaan nazak. Mereka diminta untuk mendoakan pekara-pekara yang baik untuk kesajahteraan mayat itu dialam kubur dan diakhirat kelak, juga kepada keluarganya yang telah ditinggalkan berserta semua yang hadir disitu. Maka sempurnalah semua urusan baik kepada jenazah, keluarganya dan masyarakat setempat. Begitulah anjuran para ulama kepada umat Islam semua.


BAB 13 - BACAAN SEWAKTU MENUTUP MATA MAYAT.

Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Syaddad bin Aus bahawa Rasulullah saw bersabda "Apabila kamu menyaksikan orang yang telah meninggal dunia diantara kamu, maka pejamkanlah matanya kerana matanya itu baharu sahaja mengiringi nyawanya yang keluar, berkata-katalah pekara yang baik kerana para malaikat akan mendoakan apa yang dikatakan oleh keluarganya ". Diriwayatkan pula oleh al Kharaithi @ Abu Bakar bin Muhammad bin Jaafar, dari Abu Musa Imran bin Musa dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ismail bin Ulyat dari Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin dari Ummul Hasan bahawa ia berkata "Ketika aku bersama Ummu Salamah tiba-tiba muncul seseorang dan berkata "sifulan akan meninggal" Ummu Salamah berkata kepada ku "Pergilah kesana, jika ia benar-benar dalam keadaan tenat, ucapkanlah "Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru seklian alam.."
Dari Sufian ats Tsauri dari Sulaiman at Taimi dari Bakar bun Abdullah al Muzani bahawa ia berkata "Ketika kamu memejamkan mata mayat bacalah, "Bismillah wa'ala mil'lati Rasulillah". Setelah itu membaca tasbih, Sufian kemudian membaca ayat dari surah Syura ayat 5 yang mafhumnya ;
"..Dan para malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya".
Berkata Abu Daud "Memajamkan mata mayat itu dilakukan selepas hilangnya nyawa, aku pernah mendengar Muhammad bin Ahmad al Muqri mengambil cerita Abu Maisarah seorang yang terkenal tekun beribadah, 'Aku memejamkan mata Ja'far bin Mu'alim, seorang yang terkenal sangat bijak pada waktu itu yang sudah dalam keadaan tenat nazak. Pada malam itu aku bermimpi bertemu dengannya dan ia berkata 'Sungguh sangat bererti apa yang telah kamu lakukan sebelum aku meninggal dunia itu". Oleh itu jangan lakukan menutup mata orang yang sedang nazak sehingga ia benar-benar telah meninggal dunia.

KETERANGAN;

Telah diberitahu kepada kita beberapa panduan adab semasa menziarahi orang yang sedang tenat nazak yang mahu meninggal dunia dan juga semasa melawat jenazah simati. Ia perlu dititikberatkan supaya simati mendapat ketenangan semasa berhadapan kematian dan diberkati Allah swa sesudah ia meninggal dunia. Yang paling penting sekali supaya sisakit itu tidak diganggu syaitan dan iblis pada waktu itu, maka orang-orang yang hadir hendaklah tahu apa yang harus dilakukan diwaktu itu sesuai dengan sunah dan pesanan Nabi saw dan Sahabat- sahabatnya yang telah disebutkan tadi. Jika kita bersimpati dengan keluarga simati hendaklah kita menemani mereka diwaktu itu sehinggalah mereka boleh merasa tenang dengan permergian simati. Ini semua perbuatan sunah seperti ajaran Nabi kita dan janganlah merasa bimbang kerana jika sampai nanti ajal kamu pula, orang yang lain akan didatangkan Allah untuk membantu keluarga mu. Begitulah sileh berganti tolong menolong dan bantu membantu sesama umat yang diamalkan sejak sekian lamanya. Usaha ini haruslah diteruskan oleh umat seterusnya supaya umat Islam menjadi kuat bersatu dalam menempuh arus kehidupan diwaktu senang mahupan apabila ditimpa musibah.

BAB 14 - HURUHARA SHAKARATULMAUT;

Telah disebutkan sebelum ini sebuah hadis yang telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah saw telah bersabda "Janganlah kamu mengharap-harap kematian kerana huruhara kematian itu amatlah dahsyat." Ketika Saidina Umar al Khathab ra telah ditikam, seorang sahabat berkata kepadanya "Aku berharap semoga kulitmu tidak disentuh api Neraka" Sejenak kemudian Saidina Umar memandang kepadanya dan berkata "Sesungguhnya orang yang kamu anggap tertipu memang orang yang tertipu. Demi Allah, andainya aku punya apa yang ada dimuka bumi ini untuk menebus dahsyatnya huruhara maut".
Abu Darda mengatakan "Ada tiga jenis manusia yang membuat aku tertawa dan tiga pekara yang membuat aku menangis sedih. Tiga jenis manusia yang membuat aku tertawa lucu ialah orang yang masih mengangan-angankan dunia sedangkan ia sedang diburu oleh maut, orang yang lalai tetapi tidak merasa dirinya lalai dan orang yang tertawa kuat namun dia tidak tahu adakah Allah mereadhainya atau murka kepadanya. Semantara tiga pekara yang membuat aku menangis sedih ialah berpisah dengan orang-orang tercinta seperti Muhammad dan Sahabat- sahabatnya, menghadapi huruhara kematian dan berdiri dihadapan Allah pada hari semua yang tersembunyi akan terbuka dan aku tidak tahu nasibku kesyurga atau neraka ".
Diriwayatkan oleh Muhammad dari Anas bin Malik bahawa ia berkata "Mahukah kamu aku ceritakan tentang dua jenis hari dan dua jenis malam dimana seluruh makhluk belum pernah mendengarkannya. Iaitu hari pertama ketika kamu didatangi malaikat pembawa kabar dari Allah yang mungkin membawa redhaNya atau murka Nya. Kedua hari ketika Tuhanmu menyerahkan buku catitan amalan kepadamu samaada kamu menerima dengan tangan kananmu atau tangan kirimu. Kemudian malam pertama kamu mendiami alam kubur yang belum pernah kamu diami selama ini dan malam kedua ialah malam yang esoknya terjadi hari kiamat.


KETERANGAN:

Demikianlah gambaran huruhara dari saat kematian dan terusnya hingga hari dibangkitkan semula seluruh manusia. Tiada lagi kesukaan seperti didunia yang fana ini. Tiada lagi masa untuk kamu beristirehat, bersantai, berkelah, bersukaria seperti didunia ini. Dari semenjak malaikat maut sampai dihadapanmu seterusnyalah kamu akan menderita selama-lamanya dek sebab kelalaian kamu semasa didunia ini. Semuanya azab sengsara yang kamu lalui saban hari malam dan siang yang panjang. Sesak nafas mengenangkannya, sedih pilu dibuatnya, keluh kesah tiada hentinya, kekasalan yang terlampau lara hingga tiada ruang lagi untuk mu bergerak sedikit pun. Hanya kemurkaan Allah saja yang kamu dengar hingga tercabut telingamu, kerana semasa didunia kamu tidak mahu mendengar nasihat, tidak mahu mengambil iktibar kejadian yang lalu. Sudah tebal telingamu, sudah tersumbat cupingnya kerana lalai dengan hiburan dan mendengar pekara-pekara mungkar. Maka kemurkaan itu ialah jeritan didalam kubur yang tidak tertahan dan tidak sanggup kamu dengar tetapi tidak boleh berbuat apa-apa. Tangan mu terkunci sudah, maka dikala itu dengarkanlah sepuasnya, ya sepuas- puasnya...!!

sekian,

Sumber : http://muafakatmembawaberkat.blogspot.com/2011/10/sirah-kematian-akhirat-dan-kiamat-4.html

No comments: