PAPARAN SEPENUHNYA BLOG...

PAPARAN SEPENUHNYA BLOG...

Mudah je...

Langkahnya....

- Ambil view my complete profile
- Disini ada pautan my blog... Moga menjadi manfaat kita bersama.. Insyallah.. Amin Ya Robb!!!
- Untuk kembali ke blog asal klik aje view my complete profile
- Selamat melayari

p/s:Jangan lupa tandatangan di BUKU PELAWAT.TQ...

Sunday, April 17, 2005

PERINGATAN BESAR BUAT KAUM WANITA

Dipetik dari Kitab Muhimmah karangan Sheikh Abdullah bin AbdulRahim Fathoni 1384 Hijrah.

Diceritakan oleh Sayyidina Ali RA.; Adalah pada suatu hari masukaku ke dalam rumah Nabi SAW. dan ada sertaku isteriku, SitiFatimah RA. Maka tatkala aku dekat dengan pintu, maka sabda NabiSAW.
"Siapa yang dipintu itu?
"Maka sahut Siti Fatimah;"Kami dengan suami kami, Ali. Hamba datang untuk menghadap engkauya Rasulullah".Maka tatkala Rasulullah membuka pintu bagi kami, tiba-tiba kamidapati akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat. Maka kataku(Sayyidina Ali RA.) baginya;"Penebusmu [adalah] aku, engkaulah bapaku dan ibuku Ya,Rasulullah. apakah yang menyebabkan engkau menangis?

"Maka sabda Rasulullah SAW.;
"Bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam mikraj, beberapaperempuan daripada umatku di dalam siksa yang amat sangat. Makasangatlah salah pekerjaan mereka itu., kerana itulah yangmenyebakan aku menangis kerana keadaan mereka yang tersangatsiksa".

Berkata Sayyidina Ali RA.;
"Ya, Rasulullah, bagaimanakah engkau lihat akan keadaan merekaitu?

"Maka sabda Rasulullah SAW.;
Telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnyadan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya; dan

Aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya danmendidih otak kepalanya; dan Aku lihat pula seorang perempuanyang tergantung dengan dua kakinya pada hal terikat lagi terlipatdan telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksaitu dengan dua tangannya daripada pihak belakang lalu dilumurkanminyak tanah pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya; dan

Aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya danbuah zaqqum itu dituangkan masuk ke dalam lehernya. (Ada pun buahzaqqum itu adalah buah kayu di dalam neraka yang amat pahit danapabila memakan mereka itu akannya, nescaya menggelegak (mendidih)segala isi perut mereka itu, dan otak dan gusi mereka itu dankeluar lidah apinya daripada mulut mereka itu) danAku lihat pula seorang perempuan yang tergantung pada hal memakania akan daging dirinya manakala api neraka dinyala-nyalakandaripada pihak bawahnya; dan

Aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya danditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya dan dijadikan atas badannya itu beberapa ekor ular dan kala hak keadaannya memakania(ular dan kala) akan dagingnya dan meminum ia(perempuan) akandarahnya; dan

Aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu. Di dalam kerongkongnya api neraka pada halkeluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalamhidungnya dan segala badannya itu amat busuk lagi berputar-putar(menggelupur) seperti terkena penyakit yang besar; dan

Aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapan hingga kebelakang daripada segala anggota dengan gunting api neraka; dan

Aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya;dan lagi

Aku lihat seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai dan di atasnua ituberibu-ribu warna daripada azab; dan

Aku lihat pula seorang perempuan atas rupa anjing dan api nerakaitu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada ia {api} daripada mulutnya dan segala malaikat itu memukul mereka itu akankepalanya dan badanya dengan pemukul api neraka.

Kata Sayyidina Ali RA;
Maka berdirilah Siti Fatimah RA. kepada Nabi SAW. lalu berkata;"Hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa dosa-dosamereka itu hingga jatuh atas sekelian mereka itu denganberbagai-baga siksaan itu?

"Maka sabda Nabi SAW.;
Ada pun perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya; maka bahawa sesungguhnya ia tiada mahu menutuprambu tnya daripada lelaki yang haram memandang dia,

Dan adapun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya; maka bahawasesungguhnya ia menyakiti akan suaminya.

Dan adapun seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunyadan buah zaqqum itu dituangkan masuk ke dalam lehernya; makasesungguh nya ia memberikan air susu suaminya [kepada bayi yang lain] dengan tiada izin suaminya.

Dan adapun perempuan yang yang tergantung dengan dua kakinya didalam kerongkongan api nereka itu; maka bahawa sesungguhnya iakeluar rumah dengan tiada izin daripada suaminya.

Dan adapun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnyadan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya; maka bahawa sesungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang lain dantiada memperhiasi bagi suaminya.

Dan adapun perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan duasusunya kepada ubun-ubunnya dan dijadikan atas badannya itubeberapa ekor ular dan kala hak keadaannya memakan ia(ular dankala) akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya; bahawasesungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersucibadannya dan tiada hendak mandi junub dan haid dan daripada nifasdan meringan-ringan akan sembahyang.

Dan adapun perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tulidan kelu. yang di dalam kerongkongan api neraka; maka bahawasesungguhnya ia mendatangkan daripada anak zina dan ditambatkankepada batang leher suaminya. (perempuan yang menduakan suaminyahingga mendapat anak zina dan dinyatakan anak itu adalah hasildaripada suaminya).

Dan adapun perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babidan tubuhnya seperti tubuh keldai; maka sesungguhnya ia sangatmengadu-ngadu (adu domba/batu api) lagi amat dusta.Dan adapun perempuan yang seperti rupa anjing dan api masuk ia kedalam mulutnya dan keluar ia daripada duburnya; maka bahawasesungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia(mengungkit-ungkit pemberian atau pertolongan) lagi banyak dengkimendengki

SEMOGA MAMPU MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SEKELIAN. Allahu A'lam

No comments: